AUTOMATIC TRANSLATION OF OUR BLOG INTO YOUR LANGUAGE BY GOOGLE TRANSLATE:

Turkish English German Dutch Swedish Danish French Italian Russian Spanish Portuguese Arabic

30 Απρ 2015

Προσλήψεις για το έργο συντήρησης του Ευπαλίνειου Ορύγματος


Στην πρόσληψη 8 Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Δ.Ε. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του έργου "Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του Ευπαλίνειου Υδραγωγείου στο Πυθαγόρειο Σάμου" προχωρά η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων.

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας 4 μηνών, έως 30/9/2015, με δυνατότητα ανανέωσης.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση (σελίδες 10-12 στη σχετική ανακοίνωση) και να την υποβάλουν από 4/5/2015 έως 8/5/2015 με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Δ.Σ.Α.Ν.Μ (Πειραιώς 81 Αθήνα Τ. Κ. 105 53) (τηλέφωνο: 2103215548) εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ και του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, (δηλαδή από 4/5/2015 έως 8/5/2015).

Δείτε περισσότερα στη σχετική ανακοίνωση.