AUTOMATIC TRANSLATION OF OUR BLOG INTO YOUR LANGUAGE BY GOOGLE TRANSLATE:

Turkish English German Dutch Swedish Danish French Italian Russian Spanish Portuguese Arabic

27 Ιαν 2016

Η Επιτροπή ελέγχου και οι όροι δράσης για τις Μ.Κ.Ο στη Σάμο


Υπευθύνους για τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο παροχής υπηρεσιών Υγείας από μέλη Μ.Κ.Ο (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) ή ανεξάρτητους εθελοντές στα νησιά του βορείου Αιγαίου όρισε η Περιφέρεια. Έκανε γνωστούς και τους κανόνες δραστηριοποίησης των Μ.Κ.Ο και εθελοντών.

Στη Σάμο ορίστηκε τριμελής επιτροπής που αποτελείται από τους:

1. Κονδύλη Κάρμεν, ΠΕ/Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ, Προϊσταμένη της ∆ιεύθυνσης Υγείας, αρμόδια για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και την έκδοση του σχετικού δελτίου.

2. Μαυρατζώτη Δημήτριο, Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Σάμου.

3. Δρίνη Γραμματική, ΤΕ/Διοικητικού-Λογιστικού, με καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας και αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων.

Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνονται η παραλαβή των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, η αποστολή τους προς τον αρμόδιο φορέα για να εκδώσει βεβαίωση πιστοποίησης, καθώς και η μέριμνα για την έκδοση ειδικού δελτίου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Επιπλέον θα διαμεσολαβεί στην επαφή των Μ.Κ.Ο και των ανεξάρτητων εθελοντών τόσο με τη διοίκηση των μονάδων του Ε.Σ.Υ, όσο και με το Ε.Κ.Α.Β.

Η παραλαβή των αιτήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου θα γίνεται στον 2ο όροφο του Διοικητηρίου (Δερβενακίων 1), στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Σάμου (κ. Δρίνη), είτε αυτοπροσώπως, είτε ηλεκτρονικά στο email: mkosamos@samos.pvaigaiou.gov.gr.

Οι εκπρόσωποι των αναγνωρισμένων Μ.Κ.Ο οφείλουν να υποβάλλουν πριν την άφιξή τους ή εντός δύο ημερών από την άφιξή τους στην Επιτροπή καταστάσεις απασχολουμένων ιατρών, νοσηλευτών, παραϊατρικού προσωπικού κλπ, οι οποίες και θα επικαιροποιούνται σε περίπτωση τροποποίησής τους (πιστοποιητικά πτυχίο ή άδεια άσκησης επαγγέλματος), καθώς και να ενημερώνουν σχετικά με τον χώρο, χρόνο και τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών από τα μέλη τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους, δε θα μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Οι ανεξάρτητοι εθελοντές που παρέχουν υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να υποβάλλουν πριν την άφιξή τους ή εντός δύο ημερών από την άφιξή τους στην Επιτροπή στοιχεία ταυτότητας και απαραίτητα πιστοποιητικά (υπεύθυνη δήλωση, πτυχίο ή άδεια άσκησης επαγγέλματος), καθώς και στοιχεία για τον χώρο και τον χρόνο που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους, και αυτοί δε θα μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Όλοι οι επαγγελματίες Υγείας (γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι κλπ) πρέπει να φέρουν ειδική κάρτα με ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, φωτογραφία, ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό μητρώου καταγραφής, η οποία θα εκδίδεται από τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων, καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα για την καταγραφή-πιστοποίηση των εθελοντών που παρέχουν υπηρεσίες Υγείας θα γίνεται από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (θα δημιουργηθεί ειδικός σύνδεσμος ενημέρωσης για αυτούς).