AUTOMATIC TRANSLATION OF OUR BLOG INTO YOUR LANGUAGE BY GOOGLE TRANSLATE:

German Dutch English French Italian Russian Spain Portuguese

17 Ιουλ 2017

Ο δήμος Σάμου για την πυρκαγιά στον ΧΥΤΑ

Φωτογραφία του Γιώργου Στάντζου από τη φωτιά στον ΧΥΤΑ Σάμου
 
Τα μέτρα που αποφασίστηκαν κατά την έκτακτη σύγκλιση του Συντονιστικού Οργάνου για την εκτίμηση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην Ο.Ε.Δ.Α. (Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων) Σάμου μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής κάνει γνωστά ο τοπικός δήμος, που τοποθετείται στο ζήτημα, μετά και τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η τοπική δημοτική Αρχή, "αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Η συνέχιση των εργασιών επιχωμάτωσης του χώρου της πυρκαγιάς.

2. Η δημιουργία νέων δανειοθαλάμων για τη λήψη υλικού επιχωμάτωσης, καθώς και τη δημιουργία αποθέματος, μετά την κατ’ εξαίρεση χορήγηση σχετικής άδειας από τη Διεύθυνση Δασών Σάμου, στα πλαίσια της αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε.

3. Η συνεχής συνδρομή, έως την κατάσβεση της πυρκαγιάς, των εμπλεκομένων Υπηρεσιών.

4. Ο επιμερισμός του προσωπικού και των μέσων του Δήμου Σάμου, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση επέμβαση.
 
Η χωροθέτηση της Ο.Ε.Δ.Α. στον συγκεκριμένο χώρο, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, εξυπηρετούσε τις τότε αντιλήψεις και ανάγκες των τότε τεσσάρων Καποδιστριακών Δήμων, οι οποίοι για τον σκοπό αυτό είχαν προβεί στην συγκρότηση των δύο Συνδέσμων Ο.Τ.Α.
 
Αναμφισβήτητα και όπως αποδείχθηκε στην πράξη, η χωροθέτηση τόσο του ΧΥΤΑ Ανατολικής Σάμου, όσο και αυτού της Δυτικής Σάμου, υπήρξε «ατυχής», αφού είναι γνωστό ότι ο ΧΥΤΑ της Δυτικής Σάμου κατέρρευσε, με αποτέλεσμα την περαιτέρω επιβάρυνση της εγκατάστασης της Ανατολικής Σάμου.
 
Η παρούσα Δημοτική Αρχή, αντιλαμβανόμενη τη σοβαρότητα του ζητήματος, τον συνεχώς μειούμενο, λόγω του αυξημένου όγκου απορριμμάτων, χρόνο ζωής του, αλλά και τη μη δυνατότητα επαναλειτουργίας της εγκατάστασης της Δυτικής Σάμου, λόγω της τεχνικής αστοχίας και της δικαστικής διερεύνησης τυχόν ευθυνών, άμεσα εκπόνησε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων, (masterplan), το οποίο προβλέπει μια σειρά δράσεων, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο ήδη εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου.
 
Επίσης, για τη διασφάλιση του χώρου, την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, καθώς και την υλοποίηση των προβλεπομένων από το masterplan, δρομολογήθηκαν οι ενέργειες για την ικανοποίηση των όρων λειτουργίας του χώρου, ως Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων.
 
Ειδικότερα:
 
1. Υλοποιήθηκε η μονάδα επεξεργασίας πέλετ.
 
2. Τέθηκε σε λειτουργία ο σταθμός μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών.
 
3. Υποβλήθηκε στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές, Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη), στα πλαίσια της πρόσκλησης με Α/Α ΟΠΣ 1465, πρόταση για την ένταξη της Πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων στον Δήμο Σάμου», προϋπολογισμού 2.868.626,34 €.
 
4. Υπεγράφη σύμβαση με την «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε», το Ρεύμα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συσκευών και Λαμπτήρων. Ήδη έχουν διανεμηθεί οι αντίστοιχοι κάδοι, έχει διανεμηθεί ενημερωτικό υλικό και έχει ενεργοποιηθεί τηλεφωνικός αριθμός εξυπηρέτησης των πολιτών για την αποκομιδή των μεγάλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες δράσεις ευαισθητοποίησης.
 
5. Υπεγράφη σύμβαση με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης για την παροχή Κωδώνων Συλλογής Γυαλιού, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένες τουριστικές περιοχές που συγκεντρώνουν τουριστικές επιχειρήσεις της Σάμου. Ως γνωστόν το γυαλί είναι ο κύριος παράγων έναρξης πυρκαγιών, λόγω αυτανάφλεξης.
 
6. Υπεγράφη σύμβαση με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης και αναμένεται η παραλαβή 420 Μπλε Κάδων για τη διαχείριση χαρτιού, αλουμινίου, πλαστικού και οικιακού γυαλιού.
 
7. Δημοσιεύθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης η με αριθμό ΟΠΣ 1752/13-07-2017 Πρόσκληση του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου για την υποβολή προτάσεων σχετικά με την οικιακή κομποστοποίηση, για την οποία οι Υπηρεσίες του Δήμου έχουν εκπονήσει μελέτη, η οποία θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση.
 
8. Επίσης, από ίδιους πόρους του Δήμου Σάμου θα κατασκευαστούν δύο «πράσινα σημεία», ένα στην ανατολική και ένα στη δυτική Σάμο.
 
Οι ανωτέρω δράσεις και ειδικότερα η επιτυχής εφαρμογή των ρευμάτων ανακύκλωσης, η οποία προϋποθέτει την συνειδητή και ενεργό συμμετοχή όλων μας, αποτελεί ουσιαστικά τον μοναδικό τρόπο ασφαλούς και σύγχρονης λειτουργίας της Ο.Ε.Δ.Α. και της ελαχιστοποίησης των όποιων αρνητικών συνεπειών που εγκυμονεί η διαχείριση απορριμμάτων" καταλήγει η ανακοίνωση του δήμου Σάμου.