AUTOMATIC TRANSLATION OF OUR BLOG INTO YOUR LANGUAGE BY GOOGLE TRANSLATE:

Turkish English German Dutch Swedish Danish French Italian Russian Spanish Portuguese Arabic

30 Δεκ 2013

Δικαιολογητικά πρόσληψης ανέργων στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου

 

Οι ωφελούμενοι στη Σάμο άνεργοι της Πράξης "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα", οι οποίοι έχουν επιλεγεί να υποδειχθούν - προσληφθούν στον Επιβλέποντα Φορέα "Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου" καλούνται να προσέλθουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου ώστε να γίνει η ηλεκτρονική αναγγελία της πρόσληψης τους.

Αυτό θα πρέπει να γίνει αυτοπροσώπως, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-13:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης (Ιωάννη Λεκάτη & Κανάρη τηλ. 22730-80428 και 22730-27114), εντός 15 ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της υπόδειξής τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ.

Οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίζουν και να υποβάλουν αυτοπροσώπως στην παραπάνω διεύθυνση τα εξής:

1) Το συστατικό σημείωμα που παρέλαβαν από το αρμόδιο Κ.Π.Α.2 του Ο.Α.Ε.Δ.
2) Όλα τα προβλεπόμενα από την οικεία πρόσκληση δικαιολογητικά για τα γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης, πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα αντίγραφα (όπως Τίτλο Σπουδών-Πτυχίο, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, Ταυτότητα Μέλους Ένωσης).
3) Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικών Στοιχείων, η οποία επισυνάπτεται και την οποία μπορούν να παραλαμβάνουν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή από τις ανωτέρω αναγραφόμενες Υπηρεσίες αυτής.
4) Νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητάς τους.
5) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ).
6) Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α).
7) Αριθμό Μητρώου Ι.Κ.Α-Α.Τ.Α.
8) Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο.

Επιπλέον, οι ωφελούμενοι που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στην αλλοδαπή πρέπει να προσκομίζουν για την απόδειξη της βαθμίδας ή/και ειδικότητας εκπαίδευσης τους, βεβαιώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς.

Κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικών Στοιχείων.