AUTOMATIC TRANSLATION OF OUR BLOG INTO YOUR LANGUAGE BY GOOGLE TRANSLATE:

Turkish English German Dutch Swedish Danish French Italian Russian Spanish Portuguese Arabic

24 Μαΐ 2016

Μεταπτυχιακά για την περίοδο 2016-2017 στο Τμήμα Μαθηματικών της Σάμου

 

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει την έναρξη του δεύτερου κύκλου σπουδών του αναθεωρημένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) στη "Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά" Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017.

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά με δύο  κατευθύνσεις :

- Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων

- Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα εισαχθούν στο Πρόγραμμα έως σαράντα (40) μεταπτυχιακοί φοιτητές πλήρους φοίτησης. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφ’ όσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Τμημάτων όπως Στατιστικής και Αναλογιστικών, Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών και Στατιστικής, Πληροφορικής, Οικονομικών και Οικονομικής Επιστήμης, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και άλλων Τμημάτων με συναφή γνωστικά αντικείμενα των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων των Τ.Ε.Ι.

Υποψήφιοι μπορούν επίσης να είναι και τελειόφοιτοι των προαναφερθέντων Τμημάτων οι οποίοι με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2016 προβλέπεται ότι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα είναι σε θέση να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση προ της έναρξης μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017.

Ο Κανονισμός του Π.Μ.Σ. είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Υποβολή Αιτήσεων

Αιτήσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών υποβάλλονται ηλεκτρονικά κάνοντας κλικ εδώ έως την Κυριακή 19 Ιουνίου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας που είναι διαθέσιμη στην παραπάνω ιστοσελίδα και να επισυνάψουν τα ακόλουθα συμπληρωματικά στοιχεία:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
2. Απλό φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών. Οι κάτοχοι τίτλων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (το αργότερο κατά την περίοδο των εγγραφών).
3. Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο θα αναγράφεται με ακρίβεια και ο βαθμός του πτυχίου.
4. Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
5. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
6. Αντίγραφο διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (αν εκπονήθηκε) ή τίτλο και περίληψης της εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνησή της.
7. Μονοσέλιδο κείμενο, όπου θα τεκμηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα παρακολούθησης και δραστηριοποίησης στα πλαίσια του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ.
8. Αντίγραφα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα των κριτών (αν υπάρχουν).
9. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας.
10. Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση του.

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Η επιλογή των φοιτητών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον γίνεται συνεκτιμώντας το βαθμό πτυχίου, τη βαθμολογία σε σχετικά με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα, συστατικές επιστολές, προσωπική συνέντευξη, τυχόν διπλωματικές εργασίες ή και επιστημονικές δημοσιεύσεις σε θέματα σχετικά με το Π.Μ.Σ.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος στο Καρλόβασι της Σάμου, είτε διαδικτυακά, εντός του Ιουνίου, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Δίδακτρα – Υποτροφίες

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 1.500 ευρώ για το σύνολο των σπουδών τα οποία καταβάλλονται σε δύο δόσεις κατά την έναρξη του 1ου και 2ου εξαμήνου σπουδών.Σημειώνεται ότι ο πρώτος σε σειρά κατάταξης πλήρους φοίτησης εισακτέος ανά κατεύθυνση, απαλλάσσεται πλήρως της καταβολής διδάκτρων. 

Επίσης το τμήμα προσφέρει μια υποτροφία ανά κατεύθυνση (ίση με το ύψος των διδάκτρων) στο μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια με την υψηλότερη επίδοση και πληροί τις προϋποθέσεις λήψης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μέχρι το τέλος της ελάχιστης διάρκειας σπουδών των 3 εξαμήνων.

Τέλος σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ακαδημαϊκή Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, (κ. Ανδρέας Κατσιάνης τηλ. 22730-82310, Fax 22730-82309, email: dmsas@aegean.gr).