AUTOMATIC TRANSLATION OF OUR BLOG INTO YOUR LANGUAGE BY GOOGLE TRANSLATE:

Turkish English German Dutch Swedish Danish French Italian Russian Spanish Portuguese Arabic

30 Μαρ 2017

Οι δημοτικές παρατάξεις της Σάμου για την μεταρρύθμιση του "Καλλικράτη"


Τις θέσεις τους για την επικείμενη διοικητική μεταρρύθμιση του "Καλλικράτη" γνωστοποίησαν στο κοινό οι δημοτικές παρατάξεις της Σάμου "Δράση-Ενότητα-Προοπτική" και Αδέσμευτη Κίνηση Πολιτών Σάμου (ΑΚΙΣ).


Σύμφωνα με την "Δράση", "η προωθούμενη μεταρρύθμιση πρέπει να αποτελέσει μία κοινωνική αναγκαιότητα μέσω ουσιαστικής διεύρυνσης της δημοκρατικής αλλά και συμμετοχικής λειτουργίας των ΟΤΑ.
Οι Δήμοι πρέπει να αποτελούν μοχλοί  κοινωνικής αλληλεγγύης και της δίκαιης ανάπτυξης μέσα από διάφανες διαδικασίες και επιχειρησιακής ικανότητας.
Σε μεγάλο βαθμό οι προτάσεις του υπουργείου παρέχουν θεσμικά εργαλεία στους φορείς της Τοπικής Διοίκησης είτε να ανοίξουν δρόμο είτε να συνδράμουν, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μέσω της συμμετοχικής δημοκρατίας να αναπτυχθούν με περισσότερη αυτοτέλεια και να αποκτήσουν περισσότερους πόρους.
 Όμως σκοπός σε καμία περίπτωση δε πρέπει να είναι η κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου αλλά η κοινωνική αλληλεγγύη και η ισόρροπη ανάπτυξη.
Η προσέλκυση επενδύσεων και συγκέντρωση πόρων (ΕΣΠΑ κλπ) σε έργα και υποδομές που θα εξυπηρετούν στρατηγικούς σχεδιασμούς των Δήμων και των δημοτών του.
Το κατάλληλο προσωπικό των Δήμων μόνιμο ή εποχιακό, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να στηρίζεται ή να εξασφαλίζεται μέσω ΜΚΟ.
Η αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από τους Δήμους με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δεχτούμε μεταφορά νέων φορολογικών βαρών στις πλάτες των δημοτών μέσω ΕΝΦΙΑ ή την όποια επικείμενη αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά με δήθεν ανταλλάγματα ποσοστό εισφοράς εσόδων στους Δήμους από την επιπλέον φορολόγηση.  Στην πράξη η έως τώρα εμπειρία δείχνει ότι οι πόροι που αφαιρούνται από τη χρηματοδότηση των Δήμων και των Περιφερειών θα είναι περισσότεροι ενώ οι φορολόγηση άμεση ή έμμεση των πολιτών αυξάνει.
Η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ «διεκδικεί» στο πλαίσιο της «φορολογικής αποκέντρωσης και της αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», να γίνει ο ΕΝΦΙΑ τοπικός φόρος, όπως εφαρμόζεται σε όλα τα Ευρωπαϊκά και προηγμένα κράτη. 
Οι Δήμοι δεν μπορούν να αποτελούν τους φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς του κράτους αλλά να έχουν το δημοκρατικό δικαίωμα της διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής τους που θα εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους σε λογικά πλαίσια
Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα όποια οφέλη της  αποσύνδεσης της χρηματοδότησης των φορέων της Τοπικής Διοίκησης από το κράτος  προς όφελος των δημοτών και όχι των  επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους π.χ. απορρίμματα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση νερού, τουρισμός κλπ.
Το πάγιο αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης για απλή αναλογική διατυπώνεται έως τώρα με ασάφειες και γενικόλογα. Η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει όταν λέει απλή αναλογική τι ακριβώς εννοεί.
Η ΚΕΔΕ δεν πρέπει να επιτρέψει στο κράτος να μετατρέψει τις Περιφέρειες και τους Δήμους σε πεδία επιχειρηματικής λειτουργίας. Η όποια ανάπτυξη πρέπει να γίνεται προς όφελος του δημότη και να είναι προϊόν συλλογικών αποφάσεων.
Λέμε όχι σε μετατροπή των Δήμων πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας και φοροεισπρακτικού μηχανισμού.
Λέμε ναι στη βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών Δήμου προς πολίτη με αύξηση χρηματοδοτήσεων από το κράτος σε συνδυασμό με μείωση φορολόγησης, ΦΠΑ. Η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να διασφαλίσει δημοτικά τέλη στα ελάχιστα δυνατά επίπεδα, να διαφυλάξει την περιουσία του Δήμου.
Ζητούμε και διεκδικούμε:
- Την άμεση εφαρμογή της νησιωτικότητας.

- Αύξηση των κρατικών δαπανών από τον Προϋπολογισμό για κοινωνική πολιτική και για τη λειτουργία των Δημοτικών υπηρεσιών σε απορρίμματα, πράσινο κλπ.

- Να καταργηθεί κάθε είδους τοπική φορολογία άμεση ή έμμεση.

- Οι Τομείς της Υγείας, Πρόνοιας και Παιδείας πρέπει να είναι δωρεάν και με πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος.

- Σχεδιασμός και υλοποίηση σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, υποδομών και μηχανισμών δημόσιας προστασίας από καταστροφές.

- Οι Περιφέρειες να είναι υπεύθυνες για τον περιφερειακό σχεδιασμό και όχι για την υλοποίηση τις επιθυμίες των υπουργείων μέσω ΠΕΠ

- Τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης να περάσουν εξ ολοκλήρου στην τοπική αυτοδιοίκηση που αξιολογούν τις πραγματικές προτεραιότητες και με βάση αυτές εκπονούν περιφερειακά και τοπικά σχέδια απασχόλησης και κατάρτισης.

- Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να συμβάλουν στην μείωση του ψηφιακού χάσματος που μας χωρίζει από τις χώρες της ΕΕ.

- Μετάβαση στις «Έξυπνες πόλεις» με αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες, η προώθηση ανοιχτών δεδομένων, τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης.

- Δράσεις εξωστρέφειας με θεσμοθετημένες διαδικασίες διαβούλευσης. Στους ΟΤΑ των δυο βαθμών εφαρμόζεται καθ’ολοκληρία η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αλλά ανατίθεται και το καθήκον της καταπολέμησης του ψηφιακού αναλφαβητισμού.

- Νέος σχεδιασμός της Καταστατικής Θέσης των Αιρετών, ώστε να μην δημιουργούνται αντικίνητρα για την δική τους συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες.

Τέλος η παράταξη μας θεωρεί επιβεβλημένη την παράτασης της διαβούλευσης για ένα τόσο σοβαρό θέμα προκειμένου να εξειδικευτούν οι θέσεις – προτάσεις της ζωντανών κυττάρων της Αυτοδιοίκησης.
Μετά από κάθε συνέδριο της ΚΕΔΕ αφού γνωστοποιούνται οι εκάστοτε αποφάσεις για την επικείμενη μεταρρύθμιση να κοινοποιούνται αυτές άμεσα στα δημοτικά συμβούλια προκειμένου να γίνεται δημοκρατικός διάλογος – ζύμωση μέσω των δημοτικών συμβουλίων έως ότου βρεθεί η επιδιωκόμενη «χρυσή τομή»".

Από την πλευρά της η Αδέσμευτη Κίνηση Πολιτών Σάμου (ΑΚΙΣ) κατέθεσε στις 28 Μαρτίου τις δικές της προτάσεις, μετά από το αίτημα του Δήμου Σάμου να παρουσιάσει στην ΚΕΔΕ τις θέσεις του, σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης να προβεί σε μεταρρυθμίσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της παράταξης, Αντώνη Σίμο:

"Σε γενικές γραμμές προτείναμε να παραμείνουν και να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες των τοπικών συμβουλίων στις κοινότητες. 
Στις δημοτικές κοινότητες να εκλέγεται πρόεδρος ο υποψήφιος του συνδυασμού που επικράτησε σε ψήφους στην κοινότητα, ασχέτως εάν ο συγκεκριμένος συνδυασμός δεν ήρθε πρώτος στο Δήμο, όπως συμβαίνει δηλαδή σήμερα και στις τοπικές κοινότητες. 
Να μειωθεί ο αριθμός των αντιδημάρχων από 5 που είναι σήμερα ο ανώτερος αριθμός σε 4, όσες και οι δημοτικές ενότητες του Δήμου. 
Να μειωθεί ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων από 33 που είναι σήμερα σε 25. 
Να διατηρηθεί ως έχει η ενισχυμένη αναλογική τόσο στα τοπικά συμβούλια όσο και στο δημοτικό συμβούλιο. 
Και τέλος να διατηρήσει ο Δήμος την διοικητική και οικονομική του αυτοτέλεια και οι αρμοδιότητες του κράτους να περιορισθούν στον έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων και στον οικονομικό έλεγχο των διαχειρίσεων τόσο του Δήμου όσο και των νομικών του προσώπων".